2019.10

De 2019.10-versie van de Trimble Access software is uitgebracht in November 2019. Als u deze release-opmerkingen als een PDF-bestand wilt downloaden, klikt u op deze koppeling.

In deze publicatie informatie beschrijven we de nieuwe functies die beschikbaar zijn en wijzigingen in deze release van de Trimble® Access™ software.

Nieuwe hardware ondersteuning

Trimble R12 GNSS ontvanger

Trimble Access versie 2019.10 ondersteunt de nieuwe Trimble R12 GNSS ontvanger met Trimble ProPoint™ GNSS technologie.

Spectra Geospatial SP90m GNSS ontvanger

Trimble Access versie 2019.10 ondersteunt de Spectra Geospatial SP90m GNSS ontvanger.

Rusnavgeoset FAZA2 GNSS ontvanger

Trimble Access versie 2019.10 ondersteunt de Rusnavgeoset FAZA2 GNSS ontvanger, die alleen in Rusland wordt verkocht.

Nieuwe functies en verbeteringen

Flexibel volgen van GNSS-signalen

Trimble Access versie 2019.10 bevat wijzigingen in de meetmethode instellingen voor het volgen van GNSS-signalen op de basis en rover ter ondersteuning van de flexibele signaalbeheerfuncties van de Trimble ProPoint GNSS engine. Dit levert posities van inmeetkwaliteit op bij gebruik van elke combinatie van GNSS-constellaties en -signalen.

xFill nu ondersteund voor niet-GPS RTK metingen

Als de verbonden GNSS ontvanger GNSS firmware versie 6.00 of later heeft, kunt u nu xFill gebruiken wanneer u elke willekeurige combinatie van GNSS satellieten volgt. Toepasselijke ontvangers zijn de nieuwe Trimble R12 ontvanger, of als u een bestaande ontvanger hebt die u hebt ge-upgrade naar GNSS firmware versie 6.00 of later. Controleer of uw ontvanger over de juiste firmware en opties beschikt voordat u het volgen van GPS-signalen in een RTK meting uitschakelt. Als de ontvanger GNSS firmware versie 5.10 t/m 5.43 heeft, moet de ontvanger GPS of BeiDou satellieten volgen om xFill te kunnen gebruiken.

Ondersteuning voor nieuwe Trimble polygoon set met twee inkepingen

Trimble Access ondersteunt de nieuwe Trimble polygoon set met twee inkepingen. De Trimble polygoon prismabasis heeft twee inkepingen:

 • De S inkeping correspondeert met de onderste inkeping op een Trimble VX of S Series instrument, of een Spectra Geospatial FOCUS instrument.
 • De SX inkeping correspondeert met de inkeping op een Trimble SX10 scanner total station.

De Trimble polygoon set met één ongelabelde inkeping is gelijk aan de S inkeping op de polygoon set met twee inkepingen.

Wanneer u de doel hoogte naar de inkeping op een Trimble prismabasis meet, tikt u op in het scherm Doelen en selecteert u de juiste methode van meten:

 • Selecteer S inkeping wanneer u naar de inkeping van de polygoon set met één inkeping meet, of naar de S inkeping op de polygoon set met twee inkepingen.
 • Selecteer SX inkeping wanneer u naar de SX inkeping op de polygoon set met twee inkepingen meet.

  Bij traverseren met een Trimble SX10 scanner total station en de polygoon set met twee inkepingen, kunt u nu "hoogten naar voren verplaatsen" door SX inkeping als de doel hoogte methode te selecteren.

De S inkeping meetmethode vervangt de Onderste inkeping meetmethode van eerdere versies van Trimble Access. De SX inkeping methode van meten is nieuw in Trimble Accessversie 2019.10.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp Prisma hoogte in de Trimble Access Help.

LandXML buisnetwerken

U kunt nu buisnetwerk data uit een LandXML bestand weergeven, controleren en uitzetten. Buisnetwerk LandXML bestanden bevatten buizen en constructie (mangat) data. Bij het bekijken van een buis of constructie (mangat) kan de LandXML data informatie bevatten zoals meerdere buisbodems, buislengten, -hellingen en -diameters. Bij het uitzetten van een mangat met meerdere buisbodems zet u het Formaat uitzetdelta's op Mangat buisbodems uitzetten, zodat Trimble Access de meerdere buisbodems uit het LandXML bestand leest en extra ontwerphoogten met bijbehorende verticale offsets en bijgewerkte uitgraaf/ophoog waarden levert in het scherm Bevestig uitzet delta's. Zet Code als uitgezet op Ontwerpbestand attributen om de attributen uit het LandXML bestand bij het als-uitgezet punt vast te leggen.

Symbool 'vergrendeld' op projecten die de gebruiker niet kan openen

Het symbool 'vergrendeld' verschijnt nu op projecten die aan de gebruiker toegewezen zijn en die hij gedownload heeft, maar niet kan openen omdat aan de gebruiker geen Connect Business voor Trimble Access abonnement is toegewezen. Gebruikers zonder Connect Business voor Trimble Access abonnement kunnen maar met één project werken. Om een abonnement aan te vragen, neemt u contact op met uw projectbeheerder.

Updates van coördinatensysteem database

 • Referenties toegevoegd voor regionale geoïde modellen voor Nieuw-Zeeland.
 • Referenties toegevoegd voor de nieuwe US Geoid 18 voor de Verenigde Staten.
 • Nieuwe Hawaii Albers projectie definitie voor de Verenigde Staten, US Continental zone groep toegevoegd.
 • Standaard geoïde model ge-update voor alle zone definities voor de Verenigde Staten ter referentie aan US Geoid 18.

Opgeloste problemen

 • Favorieten en functies: we hebben een probleem opgelost waarbij de software de Favorieten en functietoets instellingen die u eerder in de software had geconfigureerd soms niet onthield.
 • DXF-bestanden: we hebben de volgende problemen met DXF-bestanden opgelost:
  • DXF-bestanden die blokken bevatten gedefinieerd met een omgeklapte x-as, of blokken ingevoegd met geëxtrudeerde definities en rotaties worden nu correct weergegeven.
  • DXF-bestanden die entiteiten bevatten die geen ingestelde uiteinden hebben maar binnen een blok zijn ingevoegd, worden nu correct weergegeven.
  • DXF-bestanden die gesloten driehoek 3D vlakken bevatten waarvan de 1e en 4e hoeken gelijk zijn, worden nu als oppervlak driehoeken op de kaart weergegeven. Voorheen werden alleen gesloten driehoek 3D vlakken waarvan de 3e en 4e hoek gelijk waren als oppervlak driehoeken weergegeven.
  • Entiteiten in DXF-bestanden die de TrimbleName definitie gebruiken worden nu gerespecteerd. Voorheen werden alleen entiteiten die de TRIMBLENAME definitie gebruikten gerespecteerd.
 • LandXML bestanden: we hebben een probleem opgelost waarbij soms een onjuiste kleurindex voor de oppervlak weergave werd gebruikt.
 • RTK base configuratie: bij het starten van een Trimble R10 of R10-2 GNSS ontvanger zonder de intern modem optie als RTK base met een externe radio, verschijnt het bericht "Ontvanger configuratie specificeert een ongeldige ontvanger poort" niet meer.
 • GPS Zoeken: we hebben de volgende problemen met GPS Zoeken opgelost:
  • Als u op Reset tikte om de relatie tussen de GPS- en lokale posities te wissen en opnieuw te berekenen, voerde de software soms maar een gedeeltelijke reset uit en was GPS niet meer beschikbaar.
  • De software bleef nieuwe posities aan de GPS Zoeken oplossing toevoegen nadat u het menu Instrument functies had gebruikt om GPS Zoeken uit te schakelen.
  • Een probleem met de gemelde GNSS latentie in het scherm GPS Zoeken. De latentie wordt nu correct berekend uit het tijdstempel van de laatst bruikbare positie verkregen van de GNSS ontvanger die wordt gebruikt. Dit vergroot op zijn beurt weer het aantal posities geaccepteerd in de GPS Zoeken oplossing en kan de tijd die GPS Zoeken nodig heeft voordat het klaar is verkorten.

 • TDL450 radio's: bij het verbinden met en configureren van TDL450 radio's toont de software nu alle beschikbare werkstanden, niet alleen die van Trimble.
 • Applicatiefouten: we hebben diverse problemen verholpen die applicatiefouten veroorzaakten bij het gebruiken of afsluiten van de software. Te weten:
  • er verschijnt geen applicatiefout meer wanneer u een LandXML bestand bekijkt dat sets van CgPoint elementen bevat die alleen een verwijzing naar de feitelijke punten bevatten.