Copyright en handelsmerken

© 2020, Trimble Inc.Alle rechten voorbehouden. Trimble en het logo met globe en driehoek zijn handelsmerken van Trimble Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Access is een handelsmerk van Trimble Inc..

Voor een compleet overzicht van juridische informatie m.b.t. dit product gaat u naar https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess/ en klikt u op de koppeling Juridische informatie onder aan de pagina.