Prisma hoogte

Welke waarde u in het veld Prisma hoogte invoert, is afhankelijk van of u de ware hoogte van het prisma meet, of naar de onderste inkeping van een Trimble polygoon prismabasis. De standaard methode is het meten van de ware hoogte van het prisma.

De Trimble polygoon set heeft twee inkepingen:

  • De S inkeping correspondeert met de onderste inkeping op een Trimble VX of S Series instrument, of een Spectra Geospatial FOCUS instrument.
  • De SX inkeping correspondeert met de inkeping op een Trimble SX10 scanner total station.

De S inkeping op de polygoon set met twee inkepingen is gelijk aan de Trimble polygoon set met één inkeping.

Wanneer u de doel hoogte naar de inkeping op een Trimble polygoon prismabasis meet, tikt u op in het scherm Doelen en selecteert u de juiste methode van meten:

  • Selecteer S inkeping wanneer u naar de inkeping van de polygoon set met één inkeping meet, of naar de S inkeping op de polygoon set met twee inkepingen.
  • Selecteer SX inkeping wanneer u naar de SX inkeping op de polygoon set met twee inkepingen meet.

De S inkeping meetmethode vervangt de Onderste inkeping meetmethode van eerdere versies van Trimble Access. De SX inkeping methode van meten is nieuw in Trimble Accessversie 2019.10.

Trimble Access corrigeert deze gemeten hellingswaarde tot zuiver verticaal en voegt de juiste offset waarde toe om de zuivere verticale hoogte tot het middelpunt van het prisma te berekenen.

Waarde Definitie

Ho

Offset van inkeping tot aan middelpunt van prisma. De waarde van de offset is afhankelijk van de geselecteerde inkeping op de prismabasis:

  • S inkeping: 0,158 m
  • SX inkeping: 0,138 m

Hm

Gemeten schuine afstand.

Hc

Hm gecorrigeerd van helling naar zuiver verticaal.

HT

Zuiver verticale prismahoogte. Hc + Ho.

Als u S inkeping of SX inkeping selecteert, is de minimum schuine afstand (Hm) die u kunt invoeren 0,300 meter. Dit is ongeveer de kleinste schuine afstand die fysiek kan worden gemeten. Als dit minimum niet laag genoeg is, moet u de zuivere hoogte naar het midden van het prisma meten.